Εκδηλώσεις

δεν υπάρχουν καταχωρήσεις.


Ειδήσεις

Περισσότερα »

Ε.Κ.Ε.Ι.

Το Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.) της Α' Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», αποτελεί μια πρωτοποριακή Υπηρεσία Υγείας «Φιλική προς τους Εφήβους» στη χώρα μας. Αποτελεί την πρώτη Πανεπιστημιακή δομή που λειτούργησε στην Ελλάδα για τη φροντίδα των εφήβων από το 2005, φιλοξενεί από το 2010 τη μοναδική έδρα UNESCO στον κόσμο για την Εφηβική Υγεία και Ιατρική, και αποτελεί Θεσμοθετημένο Κέντρο στη χώρα (Αρ. ΦΕΚ 1936, 14-12-2010) για παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας στον τομέα της Εφηβικής Ιατρικής, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και την προαγωγή της έρευνας. Το Ε.Κ.Ε.Ι. αποτελεί επίσης συνεργαζόμενο φορέα του Δικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού, για παραπομπή περιστατικών Εφήβων και Νέων έως 21 ετών (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Γ3δ/ΓΦ12,25,27/Γ.Π/οικ.20708, 17-03-2016). Αποτελεί Κέντρο Αναφοράς για την Υγεία των εφήβων 10-21 ετών στη χώρα μας και παρέχει όλο σχεδόν το φάσμα των ειδικών υπηρεσιών που αφορούν την εφηβική υγεία πχ. πρόληψη και προαγωγή υγείας, αντιμετώπιση ενδοκρινολογικών, γυναικολογικών, ψυχολογικών, δερματολογικών προβλημάτων, παχυσαρκίας, διαταραχών πρόσληψης τροφής καθώς επίσης παρέχεται η δυνατότητα μαθησιακής αξιολόγησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής των εφήβων και των οικογενειών τους
Το Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.) και Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, λειτουργεί στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον περίβολο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
 
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Ε.Κ.Ε.Ι. στα τηλέφωνα 6955 680 000 & 6975 268 978
 
Επιστημονική Υπεύθυνη: Φλώρα Μπακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Επικεφαλής Έδρας UNESCO: Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής-Διευθυντής Α' Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών