Αρχική σελίδα » Ερευνητικά Προγράμματα

 

Χρονοδιάγραμμα: 01.01.2019 – 31.12.2021

 

Περιγραφή

 

Το πρόγραμμα PRINCE (ID: 815362) συγκεντρώνει 16 εταίρους από πέντε ευρωπαϊκά κράτη μέλη, από πανεπιστήμια, εταιρείες, κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους οργανισμούς, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των πρώτων ανταποκριτών για την αντιμετώπιση συμβάντων CBRNE.

 

Χημικά, Βιολογικά, Ακτινολογικά, Πυρηνικά και Εκρηκτικά (CBRNE) γεγονότα έχουν τη δυνατότητα να αποσταθεροποιήσουν τις κυβερνήσεις, να δημιουργήσουν συνθήκες που επιδεινώνουν τη βία ή προωθούν την τρομοκρατία.

Το πρόγραμμα PRINCE στοχεύει να υποστηρίξει τους ανταποκριτές πρώτων βοηθειών και τις αρχές επιβολής του νόμου / ασφάλειας, παρέχοντάς τους μια βάση τεκμηρίωσης για αποφάσεις στρατηγικού επιπέδου που σχετίζονται με την πρόληψη, την ανίχνευση, την προστασία του αναπνευστικού συστήματος, την απολύμανση και την ανταπόκριση σε περιπτώσεις συμβάντων CBRNE.

 

Το PRINCE στοχεύει στην εκπόνηση ενός χάρτη με βάση τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Σχέδια Δράσης και τις συστάσεις, δημιουργώντας έναν κατάλογο PRINCE προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CBRNE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις διεθνώς αποδεδειγμένες ασκήσεις CBRNE.

 

Το PRINCE στοχεύει στην παραγωγή CBRNESOPs (Standard Operation Procedures) και σχεδίων για δύο περιστατικά (Χημικά και Ακτινολογικά) σε δύο μεγάλες ασκήσεις (Ελλάδα, Πορτογαλία). Οι ασκήσεις θα διεξάγονται με εκπροσώπους όλων των φορέων για: (1) ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την απειλή και τους κινδύνους CBRNE(2) ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (3) εκτέλεση κοινών εκπαιδεύσεων και ασκήσεων.

 

Το PRINCE θα παρέχει συστάσεις για εξοπλισμούς, συστήματα και το εκπαιδευτικό υλικό CBRNE και θα αναπτύξει εργαλεία (πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάρτισης, σύστημα έκτακτης ανάγκης CBRN). Το PRINCE στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των δημόσιων χώρων, της κοινότητας και των υποδομών, με την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων του έργου με ευρύτερο κοινό μέσω ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παρουσιάσεων σε δημόσιες εκδηλώσεις και στα μέσα ενημέρωσης.

 

Η κ. Φλώρα Μπακοπούλου συμμετέχει στο πρόγραμμα PRINCE εκπροσωπώντας το φορέα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (για την ιστοσελίδα πατήστε https://universityresearchinstitute.gr)

 

Η συμμετοχή της σύμφωνα με το GrantAgreementτου έργου είναι καθόλη τη διάρκεια του των 36 μηνών του έργου και συνίσταται σε συμμετοχή σε συναντήσεις, επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς, διάχυση πληροφοριών, παρουσίαση υλικού και δράσεων, συμμετοχή στην εκπαίδευση και στις ασκήσεις του έργου, στη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών κλπ.